Die Sentrum vir Grondwetlike Regte (SGR) is ’n eenheid van die FW de Klerk Stigting. Die SGR doen verslag aan die Stigting se Raad, en maak gebruik van die Stigting se administratiewe infrastruktuur en kantoor. Die Sentrum word finansier deur private, publieke en korporatiewe skenkings.

Die SGR se beskermheer is agb Ian G Farlam, afgetrede regter van die Appélhof.

Die SGR is nie verbonde aan ’n politieke party nie en bevorder die volle spektrym van regte, waardes en beginsels in die Grondwet. Die Sentrum ondersteun alle bepalings in die Grondwet, met inbegrip van die bevordering van die gelykheid van mense teen wie voorheen op onregverdige wyse gediskrimineer is. Die SGR aanvaar die behoefte aan gebalanseerde regstellende aksie en die herverdeling van grond. Dit probeer egter om te verseker dat sodanige beleide op gebalanseerde wyse in werking gestel word sodat dit met die bevordering van al die ander grondwetlike regte ooreenstem. Die SGR volg ’n benadering wat streef na konsensus en wat konfrontasie vermy, en poog, waar moontlik, om sy doelwitte te behaal by wyse van gesprekvoering en oorreding.

FWDK PD


Ons Missie

Die Sentrum vir Grondwetlike Regte funksioneer as 'n eenheid van die FW de Klerk Stigting en doen verslag aan die Stigting se Raad. Die Sentrum se missie is om die Grondwet te beskerm en bevorder. 

Die SGR se doelwitte is:

  • Om die waardes, regte en beginsels in die Grondwet te bevorder;
  • Om ontwikkelings te monitor wat die Grondwet kan raak;
  • Om mense en organisasies in te lig oor hul grondwetlike regte;
  • Om mense en organisasies te help om hul regte op te eis.

GROUP SHOT PD

Meer oor Ons

grond & eiendom

FW de Klerk Stigting

Die Sentrum vir Grondwetlike Regte (SGR) is ’n eenheid van die FW de Klerk Stigting.

FW de Klerk Stigting

Top Bedreigings teen die Grondwet

Maak 'n skenking

Help ons om die Grondwet te handhaaf en te bevorder.

cfcr-donate

Kliek Hier