Jongste Nuus

Die Sentrum vir Grondwetlike Regte skryf gereeld artikels oor tersaaklike aangeleenthede, neem deel aan die nasionale debat oor  grondwetlike aangeleenthede en voer interaksie met die regering en belanghebbende groepe wat ten doel het om die Grondwet en die waardes wat die vervat, te onderhou.

gavel small

Die Qwelane- en die Huffington Post-aangeleenthede - steeds geen duidelikheid nie

Die afgelope week is twee belangrike uitsprake gelewer betreffende die grense van haatspraak kragtens die Grondwet, en of wetgewing wat haatspraak verbied, grondwetlike grense oorskry. Gegewe die entoesiasme van die Staat om haatspraak in die omstrede Prevention and Combatting of Hate Crimes and Hate Speech Bill te kriminaliseer, is dit belangrik om die uitwerking van dié twee uitsprake te oorweeg.

foter informal settlement

What happens to a dream deferred?
Does it dry up
Like a raisin in the sun?
Or fester like a sore—
And then run?
Does it stink like rotten meat?
Or crust and sugar over—
Like a syrupy sweet?
Maybe it just sags
Like a heavy load.
Or does it explode?

water resources

Kaapstad staar ‘n ernstige waterkrisis in die gesig. Ten tyde van die skrywe van hierdie artikel, het damvlakke op 28% gestaan, in vergelyking met 68% dieselfde tyd verlede jaar, en die Stad gebruik ongeveer 600 miljoen liter water per dag. Gauteng het ‘n soortgelyke krisis ervaar totdat swaar reëns die Vaaldam in Februarie gevul het.

Droogte is nie die enigste rede vir watertekorte nie. Soos 'n verslag van die Departement van Water en Sanitasie in 2016 opgemerk het, verloor “Suid-Afrika water deur lekkasies as gevolg van die volgehoue gebruik van die verouderde en vervalle infrastruktuur”. Mediaberigte het in Maart gewys op hoë vlakke van watervermorsing weens gebreekte pype. Sommige het die vinger gewys na die Stad Kaapstad, wat ‘n beleid gevolg het om watervermorsers se identiteit bekend te maak. Die burgerlike samelewing het egter uit sommige oorde die Stad daarvan beskuldig dat hy toegelaat het dat waternetwerke verswak tot op die punt waar 30% tot 60% van drinkbare water verlore gaan deur lekkasies.

icc logo sml

Die Sentrum vir Grondwetlike Regte (SGR) verwelkom die uitspraak van die Internasionale Strafhof (ISH), waarin die Strafhof bevind het dat die Regering van Suid-Afrika versuim het om aan sy verpligtinge kragtens die Statuut van Rome te voldoen, omdat hy versuim het om President Al-Bashir in hegtenis te neem en aan die ISH uit te lewer.

Die besluit spruit uit Suid-Afrika se versuim om President Al-Bashir in 2015 in hegtenis te neem tydens sy amptelike besoek aan Suid-Afrika om aan die samesprekings van die Afrika-unie deel te neem.

As gevolg van die ondersoek deur die ISH, word President Al-Bashir beskuldig van verskeie ernstige internasionale misdade, met inbegrip van oorlogsmisdade, misdade teen die mensdom en aanklagte van volksmoord. Die uitspraak van die ISH verwerp onomwonde immuniteit as verdediging. Sodoende bevestig dit die ISH se raison d'être - om die straffeloosheid vir oortreders van ernstige menseregteskendings te beëindig.

constitution education opt

Het die Universiteit van die Vrystaat versuim om oorweging te skenk aan Afrikaanse studente se grondwetlike reg kragtens artikel 29(2)? Dit volg nadat die universiteit sy dubbelmedium-taalbeleid met 'n enkelmedium-beleid vervang het. Dit was 'n belangrike kwessie in die Appèlhof se uitspraak in University of the Free State v Afriforum (Appèlhof-uitspraak). Die UV se uitspraak is gegrond op 'n “verbintenis tot transformasie”, en is deur die Appèlhof gehandhaaf. Afriforum het aansoek verlof by die Konstitusionele Hof ingedien om teen die beslissing te appelleer.

In 'n eerste vir die Konstitusionele Hof, sal dit belangrik wees om die betekenis van die interne kwalifiseerders van artikel 29(2) duidelik te stel, in die konteks van hoër onderwys.

PRESS FREEDOM opt

Die Sentrum vir Grondwetlike Regte (SGR) doen 'n beroep om die beskerming van joernaliste en ander personeel in die media, in die lig van die toenemende gedokumenteerde aanvalle op joernaliste, met inbegrip van Ferial Haffajee en Peter Bruce. Suna Venter se dood aan natuurlike oorsake, na volgehoue teistering, ontvoering en aanrandings, is 'n grimmige herinnering aan die toenemende kwesbaarheid van praktiserende joernaliste in Suid-Afrika vandag.

“Sonlig is glo die beste ontsmettingsmiddel”, het Louis Brandeis in 1914 geskryf - maar daardie stelling is steeds waar. Die Grondwet stel verantwoordbaarheid, openheid en deursigtigheid daar as verstekwaardes en die media verseker grotendeels dat dit so bly. Vryheid van uitdrukking word ook in die Grondwet erken, en dit maak ook voorsiening vir vryheid van die pers en ander media. Gevolglik is die ongevraagde en onwettige aanvalle op joernaliste 'n direkte aanval op die Grondwet.

outside parliament sabc

Op 29 Mei 2017 het die Nasionale Raad van Provinsies (NRVP) se Gekose Komitee oor Maatskaplike Dienste die publiek genooi om geskrewe voorleggings in te dien oor die Wysigingswetsontwerp op Vlugtelinge [W12B-2016], wat verder gewysig is. Die Wysigingswetsontwerp op Vlugtelinge (die Wetsontwerp) is in September 2016 in die Nasionale Vergadering ingestel en het ten doel om die Wet op Vlugtelinge van 1998 te wysig.

In wese het die Wetsontwerp ten doel om sistemiese korrupsie aan te pak, wat die asielstelsel al vir jare teister. Voorts maak dit voorsiening vir diskwalifikasie en opheffing betreffende vlugtelingstatus, en stel weer die Staande Komitee in.

Verdere Artikels...

grond & eiendom

FW de Klerk Stigting

Die Sentrum vir Grondwetlike Regte (SGR) is ’n eenheid van die FW de Klerk Stigting.

FW de Klerk Stigting

Top Bedreigings teen die Grondwet

Menseregteverslagkaart

Maak 'n skenking

Help ons om die Grondwet te handhaaf en te bevorder.

cfcr-donate

Kliek Hier