Verskaf die SGR pro-bono regsadvies?

Die Sentrum vir Grondwetlike Regte (SGR) - ’n eenheid van die FW de Klerk Stigting - is toegewyd tot die handhawing van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996, (die Grondwet). Om hierdie rede het die SGR ten doel om die waardes, regte en beginsels wat in die Grondwet verskans is,te bevorder; om ontwikkelings te monitor, met inbegrip van beleid en konsepwetgewing, wat die Grondwet en die waardes, regte of beginsels wat daarin vervat word, kan raak; om mense en organisasies in te lig oor hul grondwetlike regte; en om hul by te staan om hul regte op te eis.

Ons staan dus wel individue by om hul fundamentele regte wat in die Grondwet verskans word, op te eis en beskerm, maar weens beperkte hulpbronne moet sodanige bystand beperk word tot aangeleenthede wat betrekking het op belangrike grondwetlike vraagstukke en probleme.

Bied die SGR internskappe aan?

Ja. Ons oorweeg kandidate wat oor LLB-kwalifikasies beskik en belangstelling toon in die handhawing en bevordering van die Grondwet.

Kwalifiseer interns van die SGR vir ’n toelaag?

Ja. Interns kwalifiseer vir ’n klein toelaag gebaseer op die aantal ure/dae wat per week gewerk word. 

grond & eiendom

FW de Klerk Stigting

Die Sentrum vir Grondwetlike Regte (SGR) is ’n eenheid van die FW de Klerk Stigting.

FW de Klerk Stigting

Top Bedreigings teen die Grondwet

Maak 'n skenking

Help ons om die Grondwet te handhaaf en te bevorder.

cfcr-donate

Kliek Hier