Die Sentrum vir Grondwetlike Regte (SGR) skryf artikels, reik verklarings uit en maak voorleggings aan parlementere portefeulje- en gekose komitees. Die SGR publiseer ook besprekings van hofsake en navorsingsdokumente oor aangeleenthede wat met die Grondwet verband hou.