Jongste Nuus

Die Sentrum vir Grondwetlike Regte skryf gereeld artikels oor tersaaklike aangeleenthede, neem deel aan die nasionale debat oor  grondwetlike aangeleenthede en voer interaksie met die regering en belanghebbende groepe wat ten doel het om die Grondwet en die waardes wat die vervat, te onderhou.

UITNODIGING: POST VERKIESINGS 2019 - ONS WEG TERUG NA 'N GRONDWETLIKE DEMOKRASIE

190529 SGR UITNODIGING opt

DIE GRONDWET IN AKSIE

Sluit by ons aan vir die eerste in ‘n reeks ontbytbesprekings vir 2019, aangebied deur die Sentrum vir Grondwetlike Regte (SGR) en die Konrad Adenauer-stigting (KAS).

Onderwerp:  Post Verkiesings 2019 - Ons Weg Terug Na 'n Grondwetlike Demokrasie
Ontleding van kritieke hervormings nodig, potensiële kabinetsaanstellings, prioriteite vir die 6de demokratiese parlement en die bestuur van die verwagtinge van die burgers

VERKLARING: OM DIE NVG TERUG OP DIE WEG NA ONAFHANKLIKHEID TE PLAAS

npa

Volgens 'n verklaring van die presidensie op 26 April 2019 het die President op 25 April advokate Nomgcobo Jiba en Lawrence Mrwebi in kennis gestel dat hulle onderskeidelik van hul pos as Adjunk-nasionale Direkteur van Openbare Vervolging (ANDOV) en Spesiale Direkteur van Openbare Vervolging onthef word. Die besluit volg dus die aanbevelings van die Mokgoro-kommissie van Ondersoek na die fiksheid van die twee advokate om senior posisies binne die Kantoor van die Nasionale Vervolgingsgesag (NVG) te vervul.

In ooreenstemming met artikel 12 van die Wet op die Nasionale Vervolgingsgesag (NVG), moes die President binne ses maande vanaf die tyd waarop hy die voorlopige skorsing aangekondig het (in afwagting van die ondersoek na hul geskiktheid om ampte binne die NVG te beklee) besluit of hulle moes verwyder word.

ARTIKEL: 'N BALANS TUSSEN DIE VERWERKING VAN GRONDEISE EN DIE INWERKINGSTELLING VAN WETGEWING WAT AAN DIE TOETS VAN GRONDWETLIKHEID VOLDOEN

foter concourt exterior

SPEAKER OF THE NATIONAL ASSEMBLY AND ANOTHER V LAND ACCESS MOVEMENT OF SOUTH AFRICA AND OTHERS 

Op 19 Oktober 2019 het die Konstitusionele Hof uitspraak gelewer in Speaker of the National Assembly and Another v Land Access Movement of South Africa and Others (LAMOSA 2). Die aangeleentheid was 'n aansoek deur die Speaker van die Nasionale Vergadering (NV) en die Voorsitter van die Nasionale Raad van Provinsies (NRVP) vir die verlenging van 'n interdik wat deur dieselfde hof in Land Access Movement of South Africa v Chairperson, National Council of Provinces (LAMOSA 1) toegestaan is.

ARTIKEL: DIE SYFERSPELETJIE VAN DIE WYSIGINGSWETSONTWERP OP BILLIKE INDIENSNEMING

EE WOMEN opt

Die Sentrum vir Grondwetlike Regte (die Sentrum) het onlangs 'n geskrewe voorlegging aan die Departement van Arbeid (die Departement) gemaak oor die Wysigingswetsontwerp op Billike Indiensneming (die Wetsontwerp), gelees saam met die konsepregulasies betreffende billike indiensneming van 2018.

Die Wetsontwerp stel verskeie kritiese wysigings aan die Wet op Billike Indiensneming van 1998 voor wat maatreëls vir billike indiensneming betref. Ten spyte van die potensiële uitwerking van die Wetsontwerp, blyk dit dat hierdie voorgestelde wysigings ongemerk verbygegaan het. 'n Belangrike voorgestelde wysiging is die daarstelling van sektorale numeriese teikens deur die Minister van Arbeid. Dit is voorgestel ten einde “billike verteenwoordiging van geskikte gekwalifiseerde persone van aangewese groepe (swart Suid-Afrikaners, vroue en persone met gestremdhede) op alle beroepsvlakke in die werksmag te verseker”. Die konsepregulasies stel kriteria daar wat deur die Minister oorweeg moet word wanneer die numeriese teikens vir sulke nasionale ekonomiese sektore bepaal word.

ARTIKEL: 16 DAE VAN AKTIVISME - #HEARMETOO

16Days 2018 opt

Dis weer daardie tyd van die jaar, waar die fokus geplaas word op die ernstige epidemie van geslagsgebaseerde geweld en sy hoofteikens, vroue en meisies. Die 16 Dae van Aktivisme-veldtog is strategies geposisioneer om op 25 November te begin, die Internasionale Dag vir die Uitwissing van Geweld teen Vroue, en eindig op 10 Desember - Internasionale Menseregtedag. Hierdie jaar se tema is #HearMeToo en het sy oorsprong in die vele bewegings wat oor die afgelope jare tot stand gekom het in reaksie op seksuele tesitering. Vroue het begin praat oor hul ervaringe en het ander vroue, wat ook slagoffers was, die moed gegee om daaroor te praat. Die getalle het sommiges geskik, maar in werklikheid is dit 'n ware uitbeelding van die samelewing waarin ons leef. Volgens die Verenigde Nasies ervaar een in drie vroue geslagsgebaseerde geweld. 

ARTIKEL: OM BRONNE BEKEND TE MAAK? WAT EIS OPENBARE BELANG?

confidential opt

In 'n land waar vryheid van uitdrukking, met inbegrip van vryheid van die media en ander media, goed beskerm en geniet word - ten minste op papier - kan daar ooit dwingende openbare belang wees vir joernaliste om hul bronne bekend te maak?

Suid-Afrika is onlangs aangegryp deur openbarings wat voortspruit uit die Kommissie van Ondersoek na Belastingadministrasie en -bestuur by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) onder leiding van afgetrede regter Nugent. Onder die onthullings was dat die ‘rogue unit’ in die SAID, waaroor wyd berig gelewer is, in der waarheid  die Hoë Risiko-ondersoekeenheid was, wat wettiglik saamgestel is, met uitgebreide soek- en beslagleggingsmagte. Sodanige magte het die evaluering van belasting en die verhaling van onwettige tabak, dwelms en vervalste klere ter waarde van meer as R4 miljard in sy bestaan tot gevolg gehad. Ten spyte hiervan het die Sunday Times-koerant 'n reeks artikels publiseer waarin senior SAID-amptenare betrek is by die daarstelling van 'n "rogue"-ondersoekeenheid wat na bewering op voormalige President Zuma spioeneer het en 'n bordeel begin het wat ten doel sou gehad het om die regerende party te infiltreer. Die koerant het sedertdien die storie teruggetrek en apologie aangeteken.

grond & eiendom

FW de Klerk Stigting

Die Sentrum vir Grondwetlike Regte (SGR) is ’n eenheid van die FW de Klerk Stigting.

FW de Klerk Stigting

Top Bedreigings teen die Grondwet

Menseregteverslagkaart

Maak 'n skenking

Help ons om die Grondwet te handhaaf en te bevorder.

cfcr-donate

Kliek Hier